Patronat medialny:

    

Interdyscyplinarne wyzwania współczesnej geoinżynierii

Tematyka konferencji

 • technologie hybrydowe w geoinżynierii
 • tunele: projektowanie, wykonawstwo, zarządzanie
 • modelowanie numeryczne i probabilistyczne w geoinżynierii i górnictwie
 • wielkoobszarowe budowle geotechniczne
 • geotechnika w budownictwie hydrotechnicznym
 • problemy inżynierskie składowisk odpadów
 • rekultywacja terenów górniczych i przemysłowych
 • budownictwo podziemne
 • procesy dynamiczne w górotworze
 • prognozowanie i zwalczanie zagrożeń naturalnych w górnictwie i geotechnice
 • badania doświadczalne i ich interpretacja

Cele konferencji

 • wymiana doświadczeń przedstawicieli nauki i praktyki
 • prezentacja aktualnych problemów budownictwa i górnictwa w ujęciu interdyscyplinarnym
 • uaktualnienie i pogłębienie posiadanego zasobu wiedzy


    

Partner strategiczny:
Sponsor złoty:Sponsor srebrny:Sponsor brązowy: