Patronat medialny:

    

ArtykułyAbstrakty wszystkich przyjętych do prezentacji referatów ukażą się w języku polskim w materiałach konferencyjnych. Prosimy o przygotowanie abstraktów zgodnie z szablonem i wysłanie ich na adres marcin.chwala@pwr.edu.pl w terminie do 3.02.2023 r.

Referaty, prezentowane podczas XLIV ZSMGiG, mogą zostać opublikowane jako artykuł w jednym z czasopism:

Pełny tekst artykułu należy przygotować do 14.02.2023 i przesłać na adres: marcin.chwala@pwr.edu.pl. Wybór czasopisma pozostaje po stronie autorów, jednakże ostateczna decyzja o publikacji (i terminie jej ukazania się) zostanie podjęta przez redakcję czasopisma na podstawie pełnego tekstu artykułu i – jeśli jest to wymagane – opinii recenzentów.

Artykuły do czasopism AMS, SGeM i JSM – po weryfikacji poprawności ich przygotowania – zostaną przekazane do edytorów celem uzyskania zgody na zgłoszenie manuskryptów. W dalszej kolejności autorzy będą proszeni o samodzielne zgłaszanie publikacji poprzez system elektroniczny danego czasopisma.

W przypadku artykułów zgłaszanych do pozostałych czasopism należy przesłać pełną treść artykułu i wymagane oświadczenia zgodnie z wytycznymi zawartymi na stronie internetowej wybranego czasopisma. Komitet Naukowy przeprowadzi – w przypadku, gdy jest to wymagane – proces recenzji artykułu. Zgłoszenia artykułu wraz z wymaganymi dokumentami dokona Sekretarz Komitetu Naukowego – dr inż. Marcin Chwała.

    

Partner strategiczny:
Sponsor złoty:Sponsor srebrny:Sponsor brązowy: