Patronat medialny:

    

XLIV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii

Interdyscyplinarne wyzwania współczesnej geoinżynierii

Serdecznie dziękujemy Uczestnikom konferencji za niezawodny udział. Dziękujemy także za przekazane nam pozytywne opinie o organizacji, przebiegu i treściach merytorycznych Szkoły. Zgodnie z tradycją przekazaliśmy organizację kolejnej edycji konferencji przedstawicielom AGH. Do zobaczenia za rok!

Organizatorzy

Konferencja organizowana była pod patronatem JM Rektora Politechniki Wrocławskiej

Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii jest spotkaniem cyklicznym o dobrze już ugruntowanej renomie. Cel i charakter Szkoły pozostają niezmienne od niemal 50 lat jej trwania – jest to integracja środowiska naukowo-badawczego z przedstawicielami przemysłu, stworzenie możliwości uaktualnienia i pogłębiania wiedzy oraz prezentacja aktualnych problemów mechaniki górotworu i geoinżynierii. Serdecznie zapraszam do udziału w tym wydarzeniu


Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs
Rektor Politechniki Wrocławskiej


Partnerem strategicznym Konferencji był:

KGHM należy do grona największych światowych producentów miedzi i srebra. Dysponuje 65-letnim doświadczeniem w górnictwie i hutnictwie metali. Oprócz miedzi i srebra KGHM wydobywa także molibden, nikiel, złoto, pallad i platynę oraz wytwarza ren. Aktywa produkcyjne KGHM są usytuowane na trzech kontynentach. Podstawowe zakłady produkcyjne firmy są zlokalizowane w Polsce. Najważniejsza kopalnia zagraniczna – Sierra Gorda – jest zlokalizowana w Chile. Grupa KGHM zatrudnia ponad 34 000 pracowników.

www.kghm.com


Konferencja odbyła się

20 - 23 marca 2023

w Karpaczu

w hotelu Green Mountain*****


    

Partner strategiczny:
Sponsor złoty:Sponsor srebrny:Sponsor brązowy: